gotowkanajuz.pl

Blog tematyczny o finansach i ekonomii

Marketing

Skuteczny real time marketing

Skuteczny real time marketing

Real time marketing to rewolucja w relacjach z klientami. Nowe rozwiązania technologiczne wnoszą podstawowe zmiany w biznesie. Klienci oczekują, że ich potrzeby będą zaspokajane szybko, a najlepiej natychmiast — w czasie rzeczywistym. Firmy, które chcą odnieść sukces w przyszłości, muszą się dostosować i wykorzystać możliwości nowych technologii.
Interakcja, całodobowa obsługa i indywidualne zorientowanie na klienta to wypróbowane i przetestowane sposoby zatrzymania klientów. Firmy muszą dostosować się do efektywnego zarządzania czasem i komunikacji, orientacji na specyficzne potrzeby poszczególnych adresatów oraz zaniku sztywnych hierarchii.

Czas rzeczywisty

Prawie wszystkie nowoczesne technologie mają na celu skrócenie do zera czasu potrzebnego na dostęp do informacji i korzystanie z nich, uczenie się, podejmowanie decyzji, inicjowanie działań, wdrażanie zasobów i wprowadzanie innowacji. Kiedy akcja i reakcja zachodzą jednocześnie, żyjemy w czasie rzeczywistym. Dzisiejsi menedżerowie zajmują się czasem wprowadzania produktów na rynek, produkcją na czas, szybkim czasem, czasem internetowym i zarządzaniem opartym na czasie. Zarówno w firmie, jak i w życiu codziennym wydajemy się świadomi stresu wywołanego ewolucyjną zmianą wewnętrznego, organicznego zegara.

Czas na sukces

Chociaż wiele firm przyspiesza swoje różne procesy wewnętrzne, redukując procedury i eliminując kosztowne opóźnienia, zastosowanie najbardziej wpływowej koncepcji czasu rzeczywistego jeszcze się tak naprawdę nie rozpoczęło. Firmy najlepiej przygotowane na XXI wiek uważają, że inwestowanie w systemy czasu rzeczywistego jest niezbędne do utrzymania konkurencyjności i klientów. Utworzenie organizacji działającej w czasie rzeczywistym będzie podobne do wprowadzenia kompleksowego zarządzania jakością. Jest to trudny i wymagający proces. To samo dotyczy wprowadzenia procesów i systemów czasu rzeczywistego.

Nowe narzędzia technologiczne — jak z nich korzystać?

Technologia czasu rzeczywistego ma trwały wpływ na rynek i każdą zaangażowaną firmę. Chodzi o to, by dowiedzieć się, jak korzystać z nowych narzędzi technologicznych, aby wyjść poza tradycyjne granice rynkowe lub geograficzne, dostosowując ich sposób działania i nadal zadowalając klientów. Menedżerowie muszą zatem najpierw zapoznać się z wymiarami nowych osiągnięć technologicznych i ich skutkami społecznymi.

Sztaby stały się tak surowe, że według dawnych standardów wydają się całkowicie nierealistyczne.

Zachowania konsumenckie

Wybór wzmacnia konsumenta. Klient, który ma wybór, staje się klientem lojalnym, ponieważ oferuje się mu produkty i usługi dostosowane do jego potrzeb. Sprowadza się to do odwrócenia tradycyjnego schematu, według którego konsumenci lub użytkownicy musieli żyć zgodnie z dostarczanymi produktami, lub usługami. Nowi konsumenci oczekują od firm odpowiedniego traktowania.

Nowy model dla nowego konsumenta

Nowy model marketingowy odzwierciedla przejście od monologu do dialogu w kontaktach z konsumentami. Klient określa teraz dokładnie, w jaki sposób chce być obsłużony. Oczekuje, że zostanie zapytany o jego indywidualne preferencje i – w miarę możliwości – również wzięty pod uwagę. Real time marketing pozwala na ciągłą aktualizację informacji o upodobaniach i antypatiach konsumentów. Obecnie technologie komunikacyjne i komputerowe są ze sobą ściśle powiązane, dzięki czemu możliwa jest ciągła wymiana informacji między sprzedażą, detalistą i klientami.
Nowi konsumenci chcą mieć poczucie, że pracownicy słuchają i są upoważnieni do podejmowania szybkich decyzji lub że mogą dotrzeć do kogoś, kto może odpowiednio działać. Postępowe firmy umożliwiają swoim klientom dostęp do obszernych baz danych związanych z produktami i usługami.

Udostępnij