gotowkanajuz.pl

Blog tematyczny o finansach i ekonomii

Biznes i Finanse

Inwestowanie w waluty: co to jest sentyment rynkowy?

Inwestowanie w waluty: co to jest sentyment rynkowy?

Inwestując na rynku Forex, można kierować się wieloma czynnikami – m.in. analizą techniczną czy działaniami innych graczy. W tym drugim obszarze warto zwrócić uwagę na tzw. sentyment. Co to oznacza i jak go wykorzystać w swojej strategii?

Sentyment rynkowy – co to jest?

Choć wielu inwestorów stara się podejmować racjonalne decyzje na podstawie analizy technicznej lub fundamentalnej, nie można pominąć roli emocji na rynku finansowym. Również one mogą być podparte analizą konkretnych czynników, jednak równie często są to dość subiektywne kwestie. Mimo tego mają one realny wpływ na zawieranie transakcji, a tym samym na zmiany na rynku. Sentyment rynkowy to właśnie podsumowanie emocji, opinii i postawy inwestorów wobec poszczególnych aktywów lub też całego rynku. Jest to z pewnością kwestia, którą należy wziąć pod uwagę podczas przygotowywania strategii. Sentyment stanowi świetne uzupełnienie narzędzi analizy technicznej i fundamentalnej, zapewniając dodatkowe wsparcie w podejmowaniu decyzji.

Jak inwestować na rynku Forex?

Zanim przejdziemy do wykorzystania konkretnych wskaźników dotyczących sentymentu, warto przygotować się do samego inwestowania na rynku Forex. W tym celu niezbędne będzie przede wszystkim konto u brokera lub w banku, który umożliwia obrót walutami. W Polsce można znaleźć wiele instytucji tego typu – jedną z nich jest duński bank Saxo. Przed wdrożeniem swojej strategii warto także przetestować ją w ramach symulacji rynku Forex demo, która pozwala na zawieranie transakcji z użyciem wirtualnych środków.

Sentyment na rynku Forex – jak go wykorzystać przy otwieraniu lub zamykaniu pozycji?

Aby uzyskać informacje na temat aktualnego sentymentu rynkowego, najlepiej skorzystać z gotowych wskaźników. W najprostszej formie przedstawiają one procentowy udział inwestorów, którzy zajęli wskazaną pozycję na wybranej parze walutowej. Jeśli dla przykładu 70 z 100 uczestników rynku zdecydowało się kupić walutę, jest to dość silny sygnał, że powinniśmy również rozważyć taką decyzję. Nie jest to jednak niezawodna strategia – warto pamiętać, że pozostałe 30% w tej sytuacji również ma powody do podjęcia odwrotnej akcji. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w raportach publikowanych przez różne firmy inwestycyjne oraz instytucje finansowe. Takie dane udostępniają również sami brokerzy.

Przydatnym narzędziem będzie też indeks VIX („volatility index” – indeks zmienności, często nazywany też wskaźnikiem strachu). Jego wartość określa aktualną intensywność zmian cen na rynku, która bezpośrednio wiąże się z decyzjami inwestorów. Większa zmienność oznacza większą nerwowość – to istotna informacja szczególnie dla osób, które chcą zastosować strategię opartą na obserwacji trendów rynkowych.

Strategia oparta o analizę sentymentu

Warto pamiętać, że rynek nie jest nieomylny i w wielu przypadkach może okazać się, że ruchy większości inwestorów okazały się zupełnie nietrafione. Mimo tego sentyment to przydatne narzędzie przy konstruowaniu swojej strategii na rynku Forex. Warto jednak połączyć go z innymi metodami, np. analizą fundamentalną i techniczną. W ten sposób będziemy w stanie lepiej zrozumieć zachowania inwestorów, a także czynniki, które mogły wpłynąć na podejmowane przez nich decyzje. Przypominamy, że każda transakcja na rynkach finansowych wiąże się z ryzykiem utraty środków – nawet w przypadku najlepiej zaplanowanej strategii.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij