gotowkanajuz.pl

Blog tematyczny o finansach i ekonomii

BankowośćBiznes i Finanse

Czy można cofnąć przelew bankowy?

Czy można cofnąć przelew bankowy?

Pomyłki w czasie robienia przelewów bankowych czasami się zdarzają. Może to być na przykład spowodowane podaniem niewłaściwego numeru konta albo wpisaniem złej kwoty. Co jednak zrobić, jeżeli przez taką pomyłkę przelew poszedł nie tam, gdzie trzeba, na przykład do zupełnie obcej osoby? Czy można cofnąć przelew bankowy?

Jak działają przelewy bankowe?

Przelewy we wszystkich bankach działają w zasadzie podobnie. Bank odbiera od właściciela konta zlecenie przelewu. Można to zrobić za pośrednictwem serwisu internetowego albo bezpośrednio, w placówce banku. Każde zlecenie przelewu powinno zawierać informacje takie jak: numer konta odbiorcy i jego nazwę. Adres nie jest obowiązkowy. Przekazanie zlecenia nie jest jednoznaczne z wykonaniem przelewu. Pieniądze faktycznie zostaną przekazane na konto odbiorcy dopiero po zaksięgowaniu przelewu przez system Krajowej Izby Rozliczeniowej. Należy wiedzieć, że bank nie weryfikuje w żaden sposób danych odbiorcy przelewu, a jedynie przyjmuje zlecenie. Odpowiedzialność za prawidłowość danych spoczywa więc tylko i wyłącznie na kliencie.

W jakich sytuacjach cofnięcie przelewu może być konieczne?

Istnieje kilka sytuacji, w których może zajść konieczność wycofania przelewu. Pierwszą z nich jest wpisanie złego numeru konta. W takiej sytuacji pieniądze trafią do innej osoby. Jedyną sytuacją, w której tak się nie stanie, jest taka, w której do danego numeru nie jest przypisany żaden rachunek. W takiej sytuacji system bankowy po prostu nie pozwoli na zaakceptowanie przelewu. Co jednak kiedy w zleceniu przelewu wpiszemy niewłaściwą nazwę odbiorcy? W zasadzie to nic poważnego wtedy się nie dzieje. Wpisanie nazwy jest konieczne, ale nie ma ona żadnego wpływu na sam przelew. Jeżeli konto jest prawidłowe, to pieniądze i tak na nie trafią.

Kiedy można cofnąć przelew?

Przelew można cofnąć tylko wtedy, kiedy zorientujemy się, że nastąpiła pomyłka jeszcze przed najbliższą sesją Eliksir. Wiele zależy od banku. W niektórych zlecenie cofnięcia przelewu można złożyć przez system internetowy, a w innych trzeba użyć w tym celu wskazanej metody kontaktu. Jeżeli pieniądze nie trafiły jeszcze do odbiorcy, to zostaną cofnięte na konto. Należy jednak wiedzieć, że w niektórych bankach usługa taka jest płatna.

Czy można odzyskać środki, które trafiły już do odbiorcy?

Jeżeli środki trafiły już do odbiorcy, to ma on obowiązek je zwrócić. Obowiązujące w Polsce prawo mówi wyraźnie, że środki uzyskane na drodze pomyłki lub np. błędu systemu bankowego muszą zostać zwrócone w takiej samej kwocie w terminie do 30 dni. Niektóre banki oferują swoim klientom też usługę wysłania polecenia zapłaty na adres właściciela konta, na które pomyłkowo trafiły pieniądze.

Co można zrobić w przypadku przelewu BLIK i ekspresowego?

W przypadku niektórych przelewów pieniądze trafiają na konto odbiorcy bardzo szybko. Dotyczy to przelewów BLIK, ekspresowych i przelewów zwykłych w tym samym banku. W takiej sytuacji złożenie zlecenia zwrotu przelewu nie będzie już możliwe. Jedynym sposobem jest zwrócenie się do właściciela rachunku z żądaniem zwrotu pomyłkowo przesłanych środków.

Udostępnij