gotowkanajuz.pl

Blog tematyczny o finansach i ekonomii

Praca

Jakie zalety ma umowa zlecenie kalkulator?

Jakie zalety ma umowa zlecenie kalkulator?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że umowa zlecenie kalkulator pozwala w niezwykle prosty sposób wyliczyć nie tylko składki, ale również PPK i podatek, składające się na ostateczną kwotę umowy zlecenie brutto. Jakie są największe zalety omawianego rozwiązania?

Atuty kalkulatora

Warto wiedzieć, że kalkulator pozwala osobie zainteresowanej na oszacowanie całkowitego kosztu wynikającego z zawarcia określonej umowy zlecenie. Ponadto pracownik będzie mógł obliczyć wartość podatku dochodowego, czy składek ZUS. Kalkulator wyliczy także kwotę netto i brutto z wynagrodzenia. Należy w pierwszej kolejności wprowadzić kwotę brutto, a następnie uzupełnić wszystkie potrzebne informacje. Doskonałymi przykładami mogą być: podatek, prawa autorskie, czy próg podatkowy. Bardzo istotne znaczenie będzie miało także wybranie właściwego schematu składek. Dzięki temu kalkulator będzie mógł dokładnie wyliczyć całkowity koszt zleceniodawcy, a także płacę netto.

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że w tabeli będzie znajdowało się wyszczególnienie poszczególnych kosztów poniesionych przez zleceniodawcę, a także kwota netto, jaką otrzyma zleceniobiorca. Ponadto osoba zainteresowana może liczyć na szczegółowe wyliczenie wszystkich składników wynagrodzenia. Dzięki temu możliwe jest ich przeanalizowanie. Wystarczy kliknąć na strzałkę, by rozwijać jej składowe. Należy mieć świadomość, że obliczanie wynagrodzenia zleceniodawców jeszcze nigdy wcześniej nie było tak łatwe. Godny uwagi jest również fakt, że wyliczenie można bez większego problemu pobierać w formacie xls. Oznacza to, że użytkownik będzie mógł je wydrukować, edytować czy przeanalizować.

Kalkulator, a ubezpieczenia i podatki za zleceniobiorcę

Warto wiedzieć, że w przypadku standardowej umowy zlecenie kwota wynagrodzenia brutto zawiera składki, które trzeba będzie następnie odprowadzić do ZUS. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52%. Należy mieć świadomość, że jest ona pokrywana w równej części przez zleceniodawcę oraz zleceniobiorcę – po 9,76%.

Z kolei składka ubezpieczenia rentowego wynosi 8%. Godny uwagi jest fakt, że w tym przypadku zleceniobiorca będzie pokrywał 1,5%, z kolei zleceniodawca – 6,5%. Oczywiście nie można zapomnieć, że wspomniana składka musi zostać odprowadzona do ZUS.

Wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% wynagrodzenia brutto. Warto wiedzieć, że zleceniobiorca pokrywa ją sam w całości. Należy mieć świadomość, że w przypadku omawianej umowy zlecenie wspomniane ubezpieczenie jest dobrowolne.

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9%. Kwota jest liczona od wynagrodzenia brutto, które zostaje zmniejszone o trzy wymienione wcześniej składki, czyli emerytalną, rentową oraz chorobową.

Nie można zapomnieć, że kwota wynagrodzenia oprócz składek ZUS zawiera także zaliczkę na podatek dochodowy. Godny uwagi jest fakt, że wynosi ona 17 lub 32%. Jest ona liczona od wynagrodzenia brutto pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu i składki społeczne.

Udostępnij