Pytania i odpowiedzi

Aby otrzymać pożyczkę wystarczy, że:
 • Masz polskie obywatelstwo i mieszkasz na stałe w Polsce
 • Jesteś w wieku od 20 do 80 lat
 • Masz stały dochód
 • Posiadasz aktywny rachunek bankowy
 • Nie widniejesz w rejestrach dłużników naruszających obowiązki terminowego regulowania aktualnych należności finansowych: Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) , Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG), Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG), ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KRD)
 • Posiadasz zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki
 • Uzyskasz pozytywną ocenę Twojej zdolności kredytowej
Wymagany jest jedynie dowód osobisty. Aby uzyskać pożyczkę niezbędne jest również posiadanie telefonu komórkowego oraz indywidualnego konta osobistego w banku. W celu zweryfikowania zdolności kredytowej Klienta, w niektórych przypadkach możemy zwrócić się z prośbą o przedstawienie zaświadczenia o zatrudnieniu, wyciągu bankowego lub innego dokumentu, poświadczającego o uzyskiwaniu stałego dochodu.
Pożyczka może nie zostać udzielona jeśli:
 • Pożyczkobiorca widnieje w rejestrze dłużników, prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej, czyli w InfoMonitor, ERIF lub KRD.
 • Nie możemy skontaktować się telefonicznie z klientem w celu dokończenia procedury weryfikacyjnej.
 • Osoba nie posiada odpowiedniej zdolności kredytowej - istnieje zbyt duże ryzyko niespłacenia pożyczki w terminie.
Pieniądze przekazywane są przelewem na wskazane konto bankowe.
GotówkaNaJuż.pl nie pobiera żadnych opłat weryfikacyjnych. Celem autoryzacji danych wysyłamy do klienta kuriera z kompletem dokumentów, który potwierdzi Państwa tożsamość.
Niestety nie. Wymagamy, aby klient nie figurował w żadnym rejestrze dłużników BIG - InfoMonitor, ERIF lub KRD.
Tak. Warunkiem jest natomiast niezaleganie w spłacaniu rat oraz odsetek w innej instytucji. Dodatkowo, Klient nie może figurować w rejestrach dłużników BIG.
Jest to możliwe, ale wymagane jest spłacenie przynajmniej połowy rat obowiązującej pożyczki.
W przypadku problemów z terminową spłatą pożyczki, należy jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, w celu znalezienia dogodnego rozwiązania.
Tak, można zmienić terminy spłat. W tym celu należy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta.
Tak. Klient może w dowolnym momencie okresu spłaty oddać całe zobowiązanie, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów. Wymagamy jedynie skontaktowania się z naszym Biurem Obsługi Klienta w celu potwierdzenia dokładnej kwoty, którą Klient musi uregulować.
Na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny oraz mailowy zostanie wysłany aktualny harmonogram spłaty pożyczki. Raty należy uiszczać co miesiąc, w terminie wyznaczonym w harmonogramie. Kwotę należy przelać na numer rachunku bankowego podany w umowie (numer konta jest ustalany dla każdego Klienta indywidualnie).
Tak, Klient może ubiegać się o drugą pożyczkę przed całkowitą spłatą bieżącego zobowiązania. Jedynym warunkiem jest spłata przynajmniej połowy rat aktualnej pożyczki.
W GotówkaNaJuż.pl nie stosujemy podziału Klientów na nowych i stałych. Każdy Wnioskujący o pożyczkę może ubiegać się o kwotę od 1000 do 10000 zł z okresem spłaty od 10 do 24 miesięcy.
Tak, jeśli Klient nie ma zaległości w spłacaniu rat i odsetek oraz nie figuruje w rejestrach dłużników BiG (InfoMonitor, ERIF lub KRD) może wnioskować o pożyczkę w GotówkaNaJuż.pl.
Rozpatrujemy każdy wniosek indywidualnie. Figurowanie w rejestrze dłużników BIG (InfoMonitor, ERIF lub KRD) przekreśla możliwości otrzymania pożyczki.
Zgłoszenie przyjmowane jest wyłącznie drogą internetową poprzez wniosek na stronie GotówkaNaJuż.pl. Należy wybrać kwotę oraz okres spłaty i kliknąć w przycisk „Złóż wniosek”. Następnie należy wypełnić formularz i chwilę poczekać na wydanie pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki. W zależności od wymiany formy płatności. Dalej w ciągu 1-2 dni roboczych firma kurierska w dogodnym terminie i miejscu dostarczy do podpisu umowę. Po jej podpisaniu przelew pożyczki niezwłocznie trafi na Twoje konto bankowe podane w trakcie rejestracji.
Pieniądze na konto po pozytywnej weryfikacji Twojej zdolności kredytowej możesz otrzymać na trzy sposoby:
 • Tradycyjny, czyli przelewem na konto. Jest to bezpłatna forma przekazu pieniężnego w postaci przelewu ELIXIR. Środków zaksięgują się na Twoim koncie w zależności od sesji rozrachunkowych banków. Zazwyczaj nie trwa to dłużej niż 24 godziny
 • Jeżeli nie chcesz otrzymać przelewu bankowego – wybierze formę wypłaty w postaci czeku GIRO. Wypłata gotówki następuję wówczas w urzędzie pocztowym w oddziałach całej Polski. Jednorazowy koszt takiej wypłaty wynosi 13 zł i jest przekazywany do Banku Pocztowego. Opłatę pobieramy wraz z pierwszą ratą pożyczki. Pamiętaj, że czek ważny jest 7 dni.
 • Zależy Ci na bardzo szybkim otrzymaniu środków na konto, możesz skorzystać z przelewu ekspresowego Bluecash. Wypłata tych środków nastąpi w ciągu 3 godzin od momentu podpisania umowy. Zapłacisz za to jedynie 3 zł.

Napisz e-maila

kontakt@gotowkanajuz.pl

Zadzwoń

(22) 113 44 38

Godziny otwarcia

Pn-pt: 9:00 – 17:00

Wskazane parametry oferty mają charakter informacyjny, są oparte o wyliczenia na podstawie informacji publicznie dostępnych na stronie należącej do Aasa Polska S.A..

Twój Kredyt sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej oferty.

Administratorem danych osobowych jest Twój Kredyt sp. z o.o. . Dane osobowe są przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez Twój Kredyt sp. z o.o.

W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być, przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym z Twój Kredyt sp. z o.o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Celem zbierania danych jest przygotowanie do zawarcia umowy pożyczki, w szczególności procesowanie wniosków o udzielenie pożyczek pozabankowych, w tym do kontaktowania się drogą telefoniczną i za pomocą poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli zechcą Państwo zrezygnować z otrzymywania w przyszłości wiadomości e-mail lub odbierania połączeń prosimy o kontakt na adres e-mail kontakt@gotowkanajuz.pl.

Twój Kredyt sp. z o.o. informuje, iż nie pobiera wynagrodzenia bezpośrednio od kredytobiorców, współpracuje bezpośrednio lub za pośrednictwem, za wynagrodzeniem, z Rapida Sp. z o.o.

Reprezentatywny przykład pożyczki:
Poniżej prezentujemy ważną informację na moment wygenerowania z naszego systemu danych o całkowitym koszcie kredytu konsumpcyjnego (pożyczki) ponoszonym przez konsumenta wyrażonym jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Wartość ta może ulec nieznacznym zmianom (z uwagi na zmianę parametrów pożyczki) w stosunku do informacji wygenerowanej w innym czasie na wydruku oferty umowy pożyczki, którą Pożyczkodawca będzie Pani / Panu udostępniał jako ofertę zawarcia umowy. Prosimy o uważne sprawdzenie lub porównanie tychże informacji.
Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5000 zł na okres 23 miesięcy wynosi 79,09%. Rata miesięczna 361,88 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 10%, odsetki od kwoty pożyczki – 537,04 zł, opłata przygotowawcza (jednorazowa) 3140 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 677,04 zł (stan na dzień 24.08.2018 r.).
Całkowite maksymalne RRSO dla pożyczki wynosi 247,64%.
Minimalny okres spłaty wynosi 180 dni, a maksymalny okres spłaty pożyczki to 732 dni.
Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).