Ulga rehabilitacyjna 2019 dla osób niepełnosprawnych


Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, która pozwala w rozliczeniu podatkowym odliczyć wiele wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne. Niektóre koszty mogą zostać odliczone w całości, z kolej w przypadku innych uwzględnić należy tylko część kwoty. Warto już teraz zapoznać się z warunkami uprawniającymi do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej 2019.

Jakie wydatki można odliczyć od podatku z tytułu ulgi?

Z tytułu ulgi rehabilitacyjnej możemy uwzględnić dwa najważniejsze rodzaje wydatków, które mogą zostać odliczone od podatku w całości lub tylko częściowo.

Pierwszą kategorię stanowią wydatki nielimitowane, które mogą zostać odliczone w całości. Są to koszty poniesione na adaptacje i dostosowanie otoczenia do osoby niepełnosprawnej. Pełnemu odliczeniu podlega także koszt zakupu sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych oraz ułatwiających normalne funkcjonowanie osobie z niepełnosprawnością. Wydatki nielimitowane uwzględniają także opłaty związane z wyjazdami leczniczymi i turnusami rehabilitacyjnymi. Ulga uwzględnia również konieczną opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną.

Drugą kategorią są wydatki limitowane, w których możemy odliczyć tylko część kwoty. W tej grupie znajdują się koszty związane z wynajęciem przewodnika osoby niepełnosprawnej, a także utrzymaniem psa asystującego. W limitowanych wydatkach uwzględniamy także koszty korzystania z samochodu stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej. Odliczeniu podlega także zakup leków, jeśli w danym miesiącu koszty były wyższe niż 100 PLN. Odliczamy nadwyżkę od tej kwoty.

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna w 2019 roku?

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom z orzeczoną niepełnosprawnością, które w bieżącym roku podatkowym poniosły niezbędne koszty związane z rehabilitacją oraz ułatwieniem funkcjonowania. Z ulgi skorzystać mogą także podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Tutaj warunkiem jest jednak nieprzekroczenie progu dochodowego w wysokości dwukrotności renty socjalnej. W roku ubiegłym, kwota tej renty wyniosła 12357,60 zł.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz używać tych tagów i atrybutów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>