Ulga na dziecko w 2019 roku


Rodzice oraz opiekuni prawni dziecka mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej. Aby skorzystać z tego odliczenia podatkowego należy oczywiście spełniać odpowiednie wymagania. Wysokość przyznanej zależy przede wszystkim od liczby dzieci. Należy również pamiętać o tym, że w przypadku jednego dziecka obowiązuje limit dochodów w roku podatkowym.

Osoby upoważnione do ulgi prorodzinnej

Ulgę na dziecko mogą otrzymać rodzice, rodzice zastępczy oraz opiekunowie prawni, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem, które nie ukończyło 25. roku życia. Warunkiem jest kontynuacja edukacji w szkole przez dziecko, a także jego dochód roczny, który nie może przekroczyć kwoty 3089 PLN. Jeśli dziecko posiada rentę socjalną lub otrzymuje dodatek pielęgnacyjny, rodzice mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej niezależnie od wieku takiego dziecka.

Odliczenia podatkowego z tytułu ulgi prorodzinnej na podobnych zasadach dokonują rodzice samotnie wychowujący dziecko. Dotyczy to osób nie pozostających w związku małżeńskim, osób, których współmałżonek nie posiada praw rodzicielskich, a także wdowców. W przypadku rodziców żyjących w separacji lub po rozwodzie, ulga jest naliczana na podstawie wewnętrznego porozumienia stron. Jeśli strony nie uzyskały takiego porozumienia, rodzic wciąż może skorzystać z ulgi prorodzinnej odliczając dni, w których sprawował faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Jaka kwota przysługuje rodzicom z tytułu ulgi na dziecko?

Rodzicom przysługuje kwota 92,67 PLN miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko. Na trzecie dziecko, ulga wynosi 166,67 PLN. Natomiast w przypadku czwartego i kolejnego dziecka, ulga prorodzinna wynosi 225 PLN. Należy jednak uwzględnić limit dochodów, który dotyczy wyłącznie osób wychowujących tylko jedno dziecko. Rodzice składający wspólną deklarację PIT nie mogą przekroczyć progu dochodów na poziomie 112,000 PLN. Limit ten jest o połowę niższy w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz używać tych tagów i atrybutów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>